Samenwerking UMC Utrecht en Biga Groep wordt onderstreept

Samenwerking UMC Utrecht en Biga Groep wordt onderstreept

Nieuws

Maandag 5 november jl. tekenden Corrie Scholman, directeur Personeel en Organisatie van het UMC Utrecht en Gerhard ten Hove, directeur Biga Groep, een mantelovereenkomst. Hiermee is de samenwerking tussen beide partijen officieel om mensen vanuit doelgroep Banenafspraak te plaatsen binnen het Utrechts Medisch Centrum. In de praktijk werkt het UMC Utrecht al samen met het sociaal werkbedrijf in Zeist. Vijf medewerkers van Biga Groep hebben daar dagelijks hun baan. Met deze overeenkomst is de samenwerking geformaliseerd.

Corrie Scholman is enthousiast: ‘Goed om de gezamenlijke ambities in de mantelovereenkomst vorm te geven.’ Gerhard ten Hove ziet dit contract als een mooie kans in de toekomst op meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Een personeelsbestand van 12.000 moet veel kansen opleveren. Wij ontzorgen het UMC Utrecht graag met de praktische invulling van de Participatiewet.’ Naast de samenwerking met Biga Groep werkt het UMC Utrecht ook samen met het werkbedrijf UW en Emma@work.

Fotobijschrift: Corrie Scholman en Gerhard ten Hove tekenen raamovereenkomst.

Menu